DTD laminované

Přehled dekorů, seřazeny abecedně. Technické údaje naleznete v tabulce níže.

F06/158

F21/05

F8110

F8582

R4110

R4194

R4211

R4221

R4223

R4262

R4264

R4272

R4289

R4317

R4370

R4371

R4400

R4524

R4525

R4601

R4801

R4866

R4867

R4889

R4896

R5028

R5184

R5311

R5410

R5413

R5447

R5604

R5605

R5611

R5673

R5681

R5690

R5816

R5821

U1027

U1179

U1188

U1200

U1211

U1257

U1306

U1343

U1365

U1667

U1686

U1691

U1856

U1983

W220

W300

W410

U054

F7222-doprodej

F7223-doprodej

F7462-doprodej

F7463-doprodej

R4271-doprodej

R5352-doprodej

R5672-doprodej

R6008-doprodej

U1982-doprodej

 

Zkratky dekorů

HG – vysoký lesk; SM – polomat; ML – matný lak; MP – perlička; VV – jemná perlička; TR – gravír; RU – rustika; MO – montana; NH – přírodní dřevěný pór; AH – autentický dřevěný pór; LI – linea

Náhled Formát Povrch Tloušťky Hrany HPL laminát
F06/158 F06/158 2800 x 2100 ML 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
F21/05
F21/05
2800 x 2100 ML 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
F8110
F8110
2655 x 2100 VV 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
F8582
F8582
2800 x 2100 MP 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4110
R4110
2655 x 2100
2800 x 2100
RU 10, 18, 25, 38 ABS23/1-O
ABS43/1-O
ABS23/2-O
ABS43/2-O
ABS100/2-O
ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4194
R4194
2655 x 2100 RU 10, 18, 25 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4211
R4211
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4221
R4221
2655 x 2100 MO 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4223
R4223
2655 x 2100 SO 18, 25 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4262
R4262
2655 x 2100 RU 10, 18, 25 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4264
R4264
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS22/1
ABS23/2
ABS43/1
ABS43/2
ABS100/2
4100x1300x0,8
R4272
R4272
2800 x 2100 RU 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4289
R4289
2800 x 2100 RU 10, 18 ABS22/1
ABS23/2
ABS43/1
ABS43/2
ABS100/2
4100x1300x0,8
R4317
R4317
2655 x 2100 RU 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4370
R4370
2655 x 2100 MO 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4371
R4371
2800 x 2100 MO 10,18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4400
R4400
2655 x 2100 MO 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4524
R4524
2800 x 2100 RU 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4525
R4525
2800 x 2100 RU 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4601
R4601
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4801
R4801
2800 x 2100 MO 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4866
R4866
2655 x 2100 SO 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4867
R4867
2800 x 2100 ML 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4889
R4889
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R4896
R4896
2655 x 2100 ML 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5028
R5028
2655 x 2100 RU 10, 18, 25 ABS23/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5184
R5184
2655 x 2100 VV 18, 25 ABS23/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5311
R5311
2655 x 2100 MO 10, 18, 25 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5410
R5410
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5413
R5413
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5447
R5447
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5604
R5604
2800 x 2100 VV 10,18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
VV, HS
R5605
R5605
2655 x 2100 VV 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
VV, HS
R5611
R5611
2800 x 2100 RU 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5673
R5673
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
VV, HS
R5681
R5681
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5690
R5690
2655 x 2100 MO 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
R5816
R5816
2655 x 2100 RU 10, 18 ABS22/1
ABS43/1
4100x1300x0,8
R5821
R5821
2655 x 2100 ML 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1027
U1027
2800 x 2100 mm ML 10mm, 18mm ABS23/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
ABS64/2
4100x1300x0,8
U1027
U1027
2655 x 2100 VV 10mm, 18mm ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
ABS64/2
4100x1300x0,8
U1179
U1179
2800 x 2100 MP 16, 18, 25 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1188
U1188
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
ABS104/2
4100x1300x0,8
U1200
U1200
2655 x 2100 MP 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1211
U1211
2800 x 2100 VV 18 ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1257
U1257
2655 x 2100 MP 10, 18, 25 ABS22/0,4
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1306
U1306
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS22/0,4
ABS22/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1343
U1343
2800 x 2100 VV 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
ABS104/2
4100x1300x0,8
U1365
U1365
2655 x 2100 MP 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1667
U1667
2800 x 2100 MP 18 ABS23/2 4100x1300x0,8
U1686
U1686
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1691
U1691
2800 x 2100 VV 18 ABS23/2 4100x1300x0,8
U1856
U1856
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS23/0,8
ABS23/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U1983
U1983
2800 x 2100 VV 10, 18 ABS23/1
ABS23/2
ABS43/1
ABS43/2
4100x1300x0,8
W220
W220
2655 x 2100 MP 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
W220
W220
2655 x 2100 VV 16, 18, 25 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
W300
W300
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
W410
W410
2655 x 2100 VV 18 ABS22/0,4
ABS23/0,8
ABS23/2
ABS28/2
ABS45/2
4100x1300x0,8
U054
U054
2800 x 2100 MP 18 ABS23/1
ABS43/1
4100x1300x0,8
F7222
F7222
doprodej
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
VV, HS
F7223
F7223
doprodej
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
VV, HS
F7462
F7462
doprodej
2655 x 2100 VV 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
F7463
F7463
doprodej
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
R4271
R4271
doprodej
2655 x 2100 S0 10, 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
R5352
R5352
doprodej
2655 x 2100 TR 10, 18, 25 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
R5672
R5672
doprodej
2655 x 2100 RU 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8
R6008
R6008
doprodej
2655 x 2100 VV 10, 18 ABS22/1
ABS43/1
4100x1300x0,8
U1982
U1982
doprodej
2655 x 2100 MP 10, 18 ABS22/0,5 23/0,8
ABS23/2 22/2
ABS42/2 45/2
Mel.0,3mm s lep.
Mel0,3mm bez lep.
4100x1300x0,8